مرتب‌سازی:

محصولات
آجر نما نسوز AB27001

آجر نما نسوز AB27001

 • ابعاد: 280x60
 • رنگ: سفید طوسی، طوسی
 • تعداد در هر متر مربع: 50
 • تعداد در هر کارتن: 36
 • فاقد آجر L

قیمت: 5,645 تومان

خرید و اطلاعات بیشتر
آجر نما نسوز AB42401

آجر نما نسوز AB42401

 • ابعاد: 400x60
 • رنگ: قهوه ای تیره
 • تعداد در هر متر مربع: 35
 • تعداد در هر کارتن: 32
 • فاقد آجر L

قیمت: 8,288 تومان

خرید و اطلاعات بیشتر
آجر نما نسوز AP40

آجر نما نسوز AP40

 • ابعاد: 330x70
 • رنگ: زرد شاموتی
 • تعداد در هر متر مربع: 37
 • تعداد در هر کارتن: 18
 • فاقد آجر L

قیمت: 8,020 تومان

خرید و اطلاعات بیشتر
آجر نما نسوز AB42005

آجر نما نسوز AB42005

 • ابعاد: 280x60
 • رنگ: قهوه ای تیره
 • تعداد در هر متر مربع: 50
 • تعداد در هر کارتن: 36
 • فاقد آجر L

قیمت: 5,788 تومان

خرید و اطلاعات بیشتر
آجر نما نسوز AP153

آجر نما نسوز AP153

 • ابعاد: 100x100
 • رنگ: قهوه ای روشن
 • تعداد در هر متر مربع: 100
 • تعداد در هر کارتن: 48
 • فاقد آجر L

قیمت: 2,735 تومان

خرید و اطلاعات بیشتر
آجر نما نسوز AP83

آجر نما نسوز AP83

 • ابعاد: 230x114
 • رنگ: قرمز قهوه ای
 • تعداد در هر متر مربع: 34
 • تعداد در هر کارتن: 20
 • فاقد آجر L

قیمت: 9,122 تومان

خرید و اطلاعات بیشتر
آجر نما نسوز AB31005

آجر نما نسوز AB31005

 • ابعاد: 280x60
 • رنگ: قهوه ای تیره
 • تعداد در هر متر مربع: 50
 • تعداد در هر کارتن: 36
 • فاقد آجر L

قیمت: 5,875 تومان

خرید و اطلاعات بیشتر
آجر نما نسوز AB31301

آجر نما نسوز AB31301

 • ابعاد: 330x70
 • رنگ: قهوه ای تیره
 • تعداد در هر متر مربع: 37
 • تعداد در هر کارتن: 28
 • فاقد آجر L

قیمت: 7,941 تومان

خرید و اطلاعات بیشتر
آجر نما نسوز AB42001

آجر نما نسوز AB42001

 • ابعاد: 280x60
 • رنگ: قهوه ای تیره
 • تعداد در هر متر مربع: 50
 • تعداد در هر کارتن: 36
 • فاقد آجر L

قیمت: 4,895 تومان

خرید و اطلاعات بیشتر
آجر نما نسوز AB51301

آجر نما نسوز AB51301

 • ابعاد: 330x70
 • رنگ: سفید صدفی
 • تعداد در هر متر مربع: 37
 • تعداد در هر کارتن: 28
 • فاقد آجر L

قیمت: 9,281 تومان

خرید و اطلاعات بیشتر
آجر نما نسوز AB42005

آجر نما نسوز AB42005

 • ابعاد: 280x60
 • رنگ: قهوه ای تیره
 • تعداد در هر متر مربع: 50
 • تعداد در هر کارتن: 36
 • فاقد آجر L

قیمت: 5,788 تومان

خرید و اطلاعات بیشتر
آجر نما نسوز AB22401

آجر نما نسوز AB22401

 • ابعاد: 400x60
 • رنگ: سفید طوسی
 • تعداد در هر متر مربع: 35
 • تعداد در هر کارتن: 32
 • فاقد آجر L

قیمت: 9,115 تومان

خرید و اطلاعات بیشتر
آجر نما نسوز AP153

آجر نما نسوز AP153

 • ابعاد: 100x100
 • رنگ: قرمز روشن
 • تعداد در هر متر مربع: 100
 • تعداد در هر کارتن: 48
 • فاقد آجر L

قیمت: 2,735 تومان

خرید و اطلاعات بیشتر
آجر نما نسوز AP83

آجر نما نسوز AP83

 • ابعاد: 230x114
 • رنگ: قرمز قهوه ای
 • تعداد در هر متر مربع: 34
 • تعداد در هر کارتن: 20
 • فاقد آجر L

قیمت: 9,123 تومان

خرید و اطلاعات بیشتر