مرتب‌سازی:

محصولات
آجر نما نسوز AB27001

آجر نما نسوز AB27001

  • ابعاد: 280x60
  • رنگ: سفید طوسی، طوسی
  • تعداد در هر متر مربع: 50
  • تعداد در هر کارتن: 36
  • فاقد آجر L

قیمت: 5,645 تومان

خرید و اطلاعات بیشتر
آجر نما نسوز AB42401

آجر نما نسوز AB42401

  • ابعاد: 400x60
  • رنگ: قهوه ای تیره
  • تعداد در هر متر مربع: 35
  • تعداد در هر کارتن: 32
  • فاقد آجر L

قیمت: 8,288 تومان

خرید و اطلاعات بیشتر
آجر نما نسوز AP40

آجر نما نسوز AP40

  • ابعاد: 330x70
  • رنگ: زرد شاموتی
  • تعداد در هر متر مربع: 37
  • تعداد در هر کارتن: 18
  • فاقد آجر L

قیمت: 8,020 تومان

خرید و اطلاعات بیشتر
آجر نما نسوز AB42005

آجر نما نسوز AB42005

  • ابعاد: 280x60
  • رنگ: قهوه ای تیره
  • تعداد در هر متر مربع: 50
  • تعداد در هر کارتن: 36
  • فاقد آجر L

قیمت: 5,788 تومان

خرید و اطلاعات بیشتر
آجر نما نسوز AP153

آجر نما نسوز AP153

  • ابعاد: 100x100
  • رنگ: قهوه ای روشن
  • تعداد در هر متر مربع: 100
  • تعداد در هر کارتن: 48
  • فاقد آجر L

قیمت: 2,735 تومان

خرید و اطلاعات بیشتر
آجر نما نسوز AP83

آجر نما نسوز AP83

  • ابعاد: 230x114
  • رنگ: قرمز قهوه ای
  • تعداد در هر متر مربع: 34
  • تعداد در هر کارتن: 20
  • فاقد آجر L

قیمت: 9,122 تومان

خرید و اطلاعات بیشتر
آجر نما نسوز AB31005

آجر نما نسوز AB31005

  • ابعاد: 280x60
  • رنگ: قهوه ای تیره
  • تعداد در هر متر مربع: 50
  • تعداد در هر کارتن: 36
  • فاقد آجر L

قیمت: 5,875 تومان

خرید و اطلاعات بیشتر
آجر نما نسوز AB31301

آجر نما نسوز AB31301

  • ابعاد: 330x70
  • رنگ: قهوه ای تیره
  • تعداد در هر متر مربع: 37
  • تعداد در هر کارتن: 28
  • فاقد آجر L

قیمت: 7,941 تومان

خرید و اطلاعات بیشتر
آجر نما نسوز AB42001

آجر نما نسوز AB42001

  • ابعاد: 280x60
  • رنگ: قهوه ای تیره
  • تعداد در هر متر مربع: 50
  • تعداد در هر کارتن: 36
  • فاقد آجر L

قیمت: 4,895 تومان

خرید و اطلاعات بیشتر
آجر نما نسوز AB51301

آجر نما نسوز AB51301

  • ابعاد: 330x70
  • رنگ: سفید صدفی
  • تعداد در هر متر مربع: 37
  • تعداد در هر کارتن: 28
  • فاقد آجر L

قیمت: 9,281 تومان

خرید و اطلاعات بیشتر
آجر نما نسوز AB42005

آجر نما نسوز AB42005

  • ابعاد: 280x60
  • رنگ: قهوه ای تیره
  • تعداد در هر متر مربع: 50
  • تعداد در هر کارتن: 36
  • فاقد آجر L

قیمت: 5,788 تومان

خرید و اطلاعات بیشتر
آجر نما نسوز AB22401

آجر نما نسوز AB22401

  • ابعاد: 400x60
  • رنگ: سفید طوسی
  • تعداد در هر متر مربع: 35
  • تعداد در هر کارتن: 32
  • فاقد آجر L

قیمت: 9,115 تومان

خرید و اطلاعات بیشتر
آجر نما نسوز AP153

آجر نما نسوز AP153

  • ابعاد: 100x100
  • رنگ: قرمز روشن
  • تعداد در هر متر مربع: 100
  • تعداد در هر کارتن: 48
  • فاقد آجر L

قیمت: 2,735 تومان

خرید و اطلاعات بیشتر
آجر نما نسوز AP83

آجر نما نسوز AP83

  • ابعاد: 230x114
  • رنگ: قرمز قهوه ای
  • تعداد در هر متر مربع: 34
  • تعداد در هر کارتن: 20
  • فاقد آجر L

قیمت: 9,123 تومان

خرید و اطلاعات بیشتر